Guitar Gallery

Ga direct naar hoofd-inhoud »

loading cart...

Verklaring afscherming Data verkeer


Geachte Online-Kunden!
Een zorgvuldige verwerking & omgang met uw persoonlijke data gegevens heeft bij Guitar Gallery/Musik Produktiv de hoogste prioriteit. Des te meer houden wij ons strikt bij de dagelijkse verwerking & omgang van privacy gegevens, aan de wettelijk voorgeschreven regels des “Bundesdatenschutzgesetzes” als ook de” Teledienstedatenschutzgesetzes”.
Vanzelfsprekend kan U ook onze Website bezoeken, zonder dat enige vorm van persoonsgebonden data worden uitgewisseld. Deze Data benodigen wij enkel & alleen, indien U overgaat tot een bestelling. Ook indien U zich wenst te abonneren op onze Newsletter en / of aan bepaalde acties wenst deel te nemen is privacy gewaarborgd. Per email contact ons opnemen gaat gepaard met een onoverkomelijke opgave van uw emailadres. Dit natuurlijk vanzelfsprekend daar dit `t uiterst noodzakelijke data gegeven is, welke wij benodigen.

Er vallen natuurlijk wezenlijk meer persoonsgebonden gegevens te worden opgegeven, indien U een klantnummer wenst aan te maken. Uw gegevens worden echter alleen intern & bovendien uiterst zorgvuldig behandelt – uw gegevens worden nooit & te nimmer aan derden doorgegeven!

Indien U bovengenoemde persoonsgebonden gegevens aan ons zendt, worden deze gegevens d.m.v. SSL (Secure-Socket-Layer) gecodeerd verwerkt.
Dit op het Internet gangbare & betrouwbare Data verwerkings-systeem, wordt bij Guitar Gallery/Musik Produktiv standaard gebruikt. Dit alles natuurlijk zodra gevoelige informatie in de vorm van data wordt verzonden.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwerkt tevens zgn.. „Cookies“, Tekstdata, welke op Uw Computer worden opgeslagen & die een Analyse van `t gebruik der website door Uw persoon mogelijk maakt. De door `t Cookie opgemaakte Informatie, aangaande `t gebruik van onze website (mede ook Uw IP-dres), wordt aan een Server van Google in de USA overgedragen & tevens opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van onze Website statistisch weer te geven, om grafieken aangaande de website-activiteiten voor de website-houder samen te stellen en om verder website-gebruik, als ook `t algemene internetgebruik, aan te sturen. Ook zal Google deze informatie onder omstandigheden(!) aan derden overdragen, in zoverre dit wettelijk is voorgeschreven en / of in zoverre deze derde Partij handelt in opdracht van Google.