Guitar Gallery

Ga direct naar hoofd-inhoud »

loading cart...

Bestelverloop

Eenvoudig & comfortabel bestellen

Hoe kan ik bij Musik Produktiv GmbH & Co. KG bestellen?


1. Winkelmandje

kiest U s.v.p. de Producten, welke U wenst te bestellen, daardoor dat U de Button "in winkelmandje leggen" aan clickt. Al doende word Uw productkeuze aan het daartoe bestemde winkelmandje toegevoegd. U kunt deze productkeuze ten aller tijde in hoeveelheden & hoedanigheid in alle vormen aanpassen. Dit tot aan de uiteindelijke afsluiting van Uw bestelverloop. Door dit eventueel gewenste aanklikken van het venster „verwijderen”, kunt U vanzelfsprekend de productkeuze ook ongedaan maken & zodoende de bestelling annuleren. Door het aanklikken van de "Kassa“ Button belandt U geheel automatisch bij de volgende stap in het bestelverloop.2. Kassa

Meldt U zich s.v.p. met Uw email adres en toebehorende wachtwoord aan. Indien U nog niet in `t bezit bent van een Klantnummer, is het aan te bevelen deze registratie alsnog door te voeren. U wordt dan automatisch als nieuwe klant geregistreerd. Uw persoonsgebonden data wordt onder inachtneming van de wettelijk voorgeschreven regels opgevraagd, verwerkt en met de nodige zorgvuldigheid gebruikt (verklaring afscherming data verkeer). Een andersoortig gebruik of het doorgeven aan derden is niet geoorloofd. Indien U dan bent „ingelogged”, kunt U, indien gewenst, de wijze van verzenden/ betalen kiezen . D.m.v. het aanklikken des Button "verder" belandt U automatisch bij de volgende stap in het bestelverloop.3. Rekeningsadres bevestigen / Zahlungsweise auswählen

Gaat U s.v.p. effe na of alle gegevens op het leveradres kloppen & kiest U vervolgens -indien nodig –de eventuele aard van levering. D.m.v. het aanklikken des Button "verder" belandt U automatisch bij de volgende stap in het bestelverloop.4. Leveradres controleren / aard van levering kiezen

Gaat U s.v.p. effe na of alle gegevens op het rekeningsadres kloppen & kiest U vervolgens de gewenst betaalwijze Durch Klicken des Buttons "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Bestellschritt.5. afsluitende stap in `t bestelverloop / Alg. Bedrijfsv.

+ afscherming Dataverkeer
U ontvangt een electronisch overzicht van de bestelling en hierop staan aangegeven: de gekozen producten, aard van leveren, rekeningsadres en opgegeven contactgegevens. Alvorens af te sluiten alles s.v.p. nogmaals controleren en / of de gegevens correct zijn.Leest U bovenal de Algemene bedrijfsvoorwaarden als ook de regels aangaande afscherming Dataverkeer. Vraag daarbij is of deze bepalingen & regels Uw goedkeuring kunnen dragen. U kunt vervolgens de bestelling afsluiten door simpelweg een haakje te zetten in `t daarvoor bestemde hokje ( simpelweg aanvinken). Hiermee geeft U uw uiteindelijke goedkeuring aan de hierboven vermelde afwikkeling & verloop van Uw bestelling . Met het vervolgens aanklikken des Buttons "bestelling verzenden" belandt de bestelling automatisch in ons systeem. Hiermee geeft U dan een wettelijk onomkeerbare bestelling aan ons door. Als uiteindelijk laatste stap ontvangt U dan nog per mail een uiteindelijke bevestiging van uw bestelling. Dit is echter nog geen voor ons bedrijf wettelijk “bindende garantie” tot verplichte afwikkeling van uw bestelling. Een bindende overeenkomst & verloop van de bestelafwikelling is alleen dan gewaarborgd, indien U per mail een schriftelijke opdrachtbevestiging ontvangt.Recht tot annulering voor consumenten

Alle informatie met betrekking tot “Recht tot annulering voor consumenten”