Guitar Gallery

Ga direct naar hoofd-inhoud »

loading cart...

Annulering


Retourrecht

Uw recht van retourzending, geldig voor (privé-)consumenten binnen de Europese gemeenschap (EU):

MP Postorderbedrijven garandeert op alle bestelde artikelen een onbeperkt recht van retourzending binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen. Voor de geldigheid van het recht van retourzending geldt het moment van retourzending. Het postpakket moet binnen de genoemde periode van 14 dagen zijn teruggestuurd. Bij andere zendingen: het tijdig toezenden van de retourbevestiging aan Musik Produktiv postorderbedrijven. Een reden is niet noodzakelijk, maar het is wel wenselijk een om een verduidelijking te vermelden. Van recht van retourzending uitgesloten zijn artikelen als: onverzegelde data-artikelen Software, DVDs, CDs ,boeken en blaasinstrumenten ( hygiënebepalingen). Ook oordoppen of hoofdtelefonen (Bijv. In- Ear-monitoring) kunnen niet teruggenomen worden. Voorts zijn speciaal voor U gefabriceerde of op bestelling vervaardigde producten van recht op retourzending uitgesloten. De bij de retourzending gemaakte kosten zijn van buiten Duitsland uitsluitend voor uw rekening.

Teruggave

Voorwaarden ontbinden van verklaring tot aankoop.

U kunt Uw bindende verklaring tot aankoop binnen 14 dagen terugdraaien. Dit alles kan schriftelijk ( bijv. email, in briefvorm Fax,…e.t.c.) en / of door terugsturing van de waren zonder werkelijke opgaaf van reden. Rechtsgeldig begin van de datum des retourrecht termijn, is het tijdstip van ontvangst van deze zelfde verklaring tot aankoop. Ter opzegging voldoet dus een tijdige verzending van een ontbindingsverklaring en / of terugzending van de waren. Deze gaarne ( ver-)zenden aan:

Musik Produktiv
reklamation
Fuggerstr. 6 49479 Ibbenbüren
Tel.: +49 (0) 5451 – 909 390
Fax: +49 (0) 5451 - 909 109
E-Mail: jos.wentink@musik-produktiv.de

Mogelijke gevolgen indien artikelen niet meer in originele verpakking/ toestand.

De geleverde artikelen dienen in originele toestand te worden aangeleverd. Niet verwijderbare gebruikssporen sluiten een terugname uit. Ook kan er een gereduceerde terugnameprijs worden berekend bij tekortkomingen van andere aard. U dient in zulke gevallen, bij het ons ter beschikking stellen van de waren, in welke vorm dan ook, niet voor eventuele kosten op te komen welke mogelijkerwijs zouden kunnen zijn ontstaan – lees: zoals bij teruggave van de waren binnen onze winkel- bij het testen & diagnose stellen van een eventueel mankement. U kunt d.m.v. zorgvuldigheid & een gepaste omgang met de door ons geleverde waren -als ware het niet Uw eigen- simpel problemen vermijden. Postorderwaardig verpakte waren zijn op kosten & risico van Musik Produktiv te verzenden. Niet postorder waardig verpakte producten ( bijv. bulk- volume- goederen )zullen per afhaalprocedure worden afgewikkeld. De financiële afwikkeling aangaande de verzendkosten & vergoeding van het betaalde aankoopbedrag dienen door Musik Produktiv binnen 30 dagen te worden voldaan.

Ter bewijsvoering aangaande de reklamatie-datum en / of retourdatum, voldoet een tijdige verzending van de tot postorderwaardig verpakte waren of de schriftelijke melding aangaande de “verklaring tot ontbinding van de aankoop” richting Musik Produktiv GmbH & Co.Kg. Voor U is qua datum het versturen rechtsgeldig, voor ons bedrijf het moment van ontvangst ( al dan niet geopend ( bijv. mail, brief) en / of verwerkt).

De terugbetaling van het aankoopbedrag geschiedt via Check, overschrijving via bank / giro conto of door bijschrijven van `t tegoed op uw creditcard account.

Uw Musik Produktiv-Team